Klachtenprocedure

 

Textilice doet al het mogelijke om de cursussen en workshops op een hoog niveau aan te bieden.
Mocht je toch een klacht willen indienen over de cursus / workshop, docenten of andere aspecten die redelijkerwijs binnen het cursusaanbod vallen,
neem dan contact op met: info@textilice.nl

Vermeld in je bericht de volgende gegevens:

  • Je voor- en achternaam
  • Volledige adresgegevens
  • Naam van de cursus / workshop
  • Datum van deelname aan de cursus / workshop
  • Omschrijving van de klacht

Binnen 3 weken ontvang je een schriftelijke reactie.

Mocht de klacht niet naar tevredenheid opgelost worden, kunt u zich wenden tot Sofie Hermans: info@sofiehermans.be
Het oordeel van Sofie Hermans is voor Textilice bindend, eventuele consequenties worden door Textilice snel afgehandeld.

Een klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. De klacht wordt in een dossier verwerkt. Je hebt recht op inzage in dit dossier. Na afhandeling van de klacht zal dit dossier 1 jaar bewaard blijven.